Category

Music Review

Category

எனக்கு இசை அறிவு கிடையாது. சபாவிற்கு சென்று கச்சேரியில் உட்காரும் பொறுமையெல்லாம் நிச்சயம் கிடையாது. சீசன் டிக்கேட் கிடைத்தால் நாடகங்களுக்கு செல்வேன், அவ்வளவு தான். ஆனால் இன்று திரு சஞ்சய் சுப்ரமணியனின் “தமிழும் நானும்” இணைய வழி கச்சேரியில், தமிழ் பாடல்கள் என்பதால் அம்மாவுடன் அமர்ந்து வீட்டிலிருக்கும் திரையரங்கில் பார்த்தேன், கேட்டேன். அருமை. மெய் மறந்துப் போனேன். அவருக்கும் குழுவினருக்கும் நன்றிகள் பல. அவர் பாடிய பல பாடல்களில் என்னைக் கவர்ந்தவை: 1) ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தம் உறவு வேண்டும். இயற்றியவர்: ராமலிங்க வள்ளலார். Youtube link 2) ராமசாமி தூதன் நானடா – அடடா ராவணா நானடா என் பேர் அனுமானடா… இயற்றியவர்:அருணாசல கவிராயர். 3) அகில சராசர பசுபதியாகிய அமல பராபர சதாசிவ பகவ அபார நிரவதி கிருபாகர பரம கபாலி ச்வயம்பவ இயற்றியவர்:அருணாசல கவிராயர். Youtube link 4) குலம் தரும் செல்வம்…

Audio Cassettes were the favourites ways we stored and listened to music when I was in my school. Each tape had two sides and together they had a running time of 60 or 90 minutes. The other day I found…

தற்போது, அனைத்து தமிழ் படங்களின் பாடல்களும் தயாரிப்பில் இருக்கும் போதே YouTubeஇல் அதிகாரபூர்வமாகவே கிடைக்கிறது. படங்களுக்கு பெரிய விளம்பரமே இவைகள் தான், அந்த வீடியோக்களும் பாடல்வரிகளோடு கிடைக்கிறது. ஒரே வருத்தம் – தமிழ் வரிகள் அனைத்தும் ஆங்கில எழுத்துகளில் (Latin glyphs) தான் தெரிகிறது. இது ஏதோ ஓரிரு பாடல்களுக்கு மட்டுமல்ல, எல்லா பாடல்களும் ஆங்கில…

Over the last decade and half I have moved between various platforms to manage the digital media I have. First it was simple folders in an external hard drive to store all the movies, tv shows, music, pictures and home videos I had. The media would be ripped from optical disks I owned using software I described here. Later, I graduated to categorizing and storing all the digital content in my home with Zune, then to Windows Media Server so that I can share it to my XBOX and other devices in the home. After this was moving everything to Apple iTunes so that all the iDevices like iPad, iPhone & Apple TV in the house can access the content and Windows PCs using iTunes for Windows; Photos management and sharing itself was a difficult task by itself. In between these, I bough Logitech Slimbox, Google TV, etc. which were total waste of money.

windows-media-center

After many such short lived attempts to tame my ever growing media pile,  I have found a solution 2 years back that has been working very well for me and the easiest to use. It is called Plex Media Server, which is free for most usage scenarios with portions of it even made open source by the developers. There is an alternative to Plex and it’s called Kodi (formerly XBMC) which is completely open source and free, but I have not tried it as I got comfortable with Plex.

Plex has two components:

  1. The first is called Plex Media Server (the host) that you install in a device (typically a PC or Mac but you can install it in many IoT and NAS devices as well). This is where you store the media files you own like the movies, pictures and music. You simply create folders for each and add them to Plex. Plex will automatically crawl the folder for new files, identify them with the help of online directories like TheMovieDB, Rotten Tomatoes and Gracenote. If you spend a bit of effort to name the files properly as per the guidelines for movies, tv shows and music, Plex will download all the meta data and cover image for the files making it visually easier for you to discover content when you are trying to play them.
  2. The second part is called Plex apps (the client) that you install in the devices you want to play the content on. These apps are available for a wide range of devices including Windows, Mac OS X, Android, iOS, Roku, XBOX, PlayStation and more. Please note apart from using these native apps Plex content can be played from any web browser as well making it super easy to access all the stored media. Plex Media Server takes care of automatically converting the media files to formats that are supported by the device, so no more video/audio encoding conversions. Using the built-in sync features you can keep an offline copy of selected files in the local device for quicker access as well.

As you are accessing content and playing them between the devices Plex Server remembers your last played content and position so that it’s easy to continue watching from whatever device you have on-hand. You can access and configure all settings of Plex Media Server from it’s browser interface by going to Plex.TV/Web and logging with your Plex.TV account or using the local URL of your Plex Server.  If enabled, you can access your media library in Plex Server even from outside your home through it’s Remote Access; this won’t work if your ISP is already using a NAT IP. In recent version of Plex they have added supported to get around this using an option called Cloud Sync. A detailed step by step guide for setting up Plex is here.

Two “free” programs (open source) I find useful along with Plex are HandBrake (to rip movies from DVDs to MP4/MKV files) and FileBot to rename files properly. Stay away from hundreds of programs which advertise to do similar tasks but are mostly crap and have adwares included in them.

I had a different experience today evening. I actually played drums! Yes I played a musical instrument. TiE Chennai had organised their Charter member meet today as a precursor to annual TiECon event, before the dinner we had a musical treat…