தமிழ்நாட்டில் வரும் தமிழ் வாசகங்கள்

தமிழ்நாட்டில் வரும் விளம்பரங்களில் தங்கிலீஷ் அதிகம் வருகிறது, கேட்டால் மக்களை ஈர்க்கும் வகையில், ஆங்கிலத்தில் (ஆங்கில வார்த்தைகளைக் கொண்டு) தான் கவர்ச்சியாக வாசகங்கள் அமைகின்றன என்கிறார்கள். இந்தத் தேர்தலில் இரு பெரியக் கட்சிகளும் தங்களின் (விளம்பரப் பாடல்) வாசகங்களை அழகாக, நினைவில் நிற்கும்படி தான் அமைத்திருந்தார்கள் – அதுவும் தமிழில்! (இதைச் சொல்லும் போது இதில் இருக்கும் முரணை நான் மறக்கவில்லை). நிறுவனங்களும் மற்றவர்களும் சொல்பவற்றை விடப் பிரபலமான கட்சிகளும், தமிழக (ஊராட்சிகள், மத்திய) அரசும் சொல்லும் வாசகங்கள் பட்டிதொட்டித் தொறும், பாமரனையும் சென்றடையும். அவர்கள் தமிழில் சொல்வதால் ஆங்கில மோகம் குறையும், அந்தத் தமிழ் வாசகங்களுக்குக் கூடுதல் அங்கீகாரம் கிடைக்கும், அடுத்தவர்கள் அதையே பயன்படுத்தும் போது அந்த வார்த்தைகள் எளிதாக மக்கள் நாவில் மனதில் போய் நிற்கும். இதற்கு சமீப கால உதாரணங்கள் சொல்லலாம் (உங்களுக்குத்…

Fall like a rose petal by AVIS Viswanathan

“Fall like a rose petal“, what a catchy title! I really wanted to like this book. As an entrepreneur myself who in the years after the recession of 2008-09, had gone through a few years of handling bank debts, the story of an entrepreneur who was battling on business debt attracted me. When we read in the media about the huge start up successes, we never get to see the hundreds of failures and closures for each success. We glamorize running a business, but nothing can be harder than to…

TIECON Chennai 2020

Earlier this year, TiECON Silicon Valley 2020 happened online, giving me a chance to attend it virtually. There were talks by Mr Deepak Chopra, Ms Indra Nooyi, Ms Shellye Archambeau and many others. Coming to my city, Chennai, every year, TiE Chennai organizes their annual mega-event celebrating entrepreneurship called TiECON (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2010, 2008). This year the entire conference had moved to a virtual platform due to the COVID-19 pandemic. The content of the conference was great, with stellar speakers and fine arrangement. I liked the timings,…

TiECON Chennai 2019

TiECON Chennai 2019

Every year, TiE Chennai organizes their annual mega-event celebrating entrepreneurship called TiECON (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2010, 2008) where we get to hear talks by industry leaders and panel discussions by experts and rising stars. This year too was no different. Below are my personal notes that I took down attending the event. Awards Night Yesterday it was the awards night which celebrated entrepreneurs from various fields. The Chennai Children’s Choir, Nalanda Way delighted the audience with their brilliant singing. Keynote – Behold the Crystal Ball! The day started…

The Future of Content Distribution

The Chennai Angels and TiE Chennai had organized a very interesting fireside chat session today on the future of content distribution – which was about the business of movie distribution in India and Indian films. The two industry veterans on the stage Mr Senthil Kumar of Qube Cinema and Mr Sanjay Wadhwa of AP International were awesome. They had so much to share on how things work behind the scene in making and distributing a film from a business and commercial perspective. The moderator extraordinaire Mr Chandu Nair had done…