• தமிழ்

  தமிழ்நாட்டில் வரும் தமிழ் வாசகங்கள்

  தமிழ்நாட்டில் வரும் விளம்பரங்களில் தங்கிலீஷ் அதிகம் வருகிறது, கேட்டால் மக்களை ஈர்க்கும் வகையில், ஆங்கிலத்தில் (ஆங்கில வார்த்தைகளைக் கொண்டு) தான் கவர்ச்சியாக வாசகங்கள் அமைகின்றன என்கிறார்கள். இந்தத் தேர்தலில் இரு பெரியக் கட்சிகளும் தங்களின் (விளம்பரப் பாடல்) வாசகங்களை அழகாக, நினைவில் நிற்கும்படி தான் அமைத்திருந்தார்கள்…

 • Chennai,  Events

  TIECON Chennai 2020

  Earlier this year, TiECON Silicon Valley 2020 happened online, giving me a chance to attend it virtually. There were talks by Mr Deepak Chopra, Ms Indra Nooyi, Ms Shellye Archambeau and many others.…

 • TiECON Chennai 2019
  Chennai,  Events

  TiECON Chennai 2019

  Every year, TiE Chennai organizes their annual mega-event celebrating entrepreneurship called TiECON (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2010, 2008) where we get to hear talks by industry leaders and panel discussions by experts…