• Articles,  Microsoft,  தமிழ்

  ஜன்னலைத் திறந்தால் என்ன கிடைக்கும்?

  உலகம் முழுவதும் செல்பேசிக்கு அடுத்துப் பல கோடி மக்கள் தினம் பயன்படுத்தும் கணினிகள் என்றால் அது மைக்ரோஃசாப்ட் நிறுவனத்தின் விண்டோஸ் இயங்கு தளத்தைக் கொண்டவை தான். அந்த விண்டோஸில் என்ன புதுமைகள் இந்த ஆண்டு வருகின்றன, எல்லாவற்றிலும் இடம் பெறுகின்ற செயற்கை நுண்ணறிவு இதிலும் வருகிறதா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளச் சென்ற வாரம் அந்த நிறுவனத்தின் வருடாந்திர மென் பொறியாளர்களின் மாநாடான மைக்ரோஃசாப்ட் பில்ட் 2023-ல் என்னென்ன சொல்லப்பட்டன என்பதை இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம். இந்தக் கட்டுரையிலிருந்து சில பகுதிகள் கீழே: விண்டோஸ் கோ-பைலட் இன்றைக்குச் செல்பேசியாகட்டும் கணினியாகட்டும்… அவற்றில் இருக்கும் வசதிகள் பல ஆயிரம். என்னென்ன வசதிகள் இருக்கின்றன, அவற்றை எங்கே போய் இயக்குவது, எப்படி பயன்படுத்துவது என்று எல்லாவற்றையும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது இயலாத செயல். தேடுபொறியில் தேடிக் கண்டு கொண்டாலும் அவற்றைச் சரியாக இயக்குவது கடினம். இந்தக் குறையைக் களைய, ‘மைக்ரோசாப்ட் துணை விமானி’ (கோ-பைலட்) என்னும் சேவையை விண்டோஸில் கொண்டு வருகிறார்கள். இதைக் கொண்டு என்ன செய்யலாம்? கோப்புகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்…

 • Technology,  Woolgathering

  Past to Future: Software Development Revolutionized by LLM

  I remember, two decades ago, when Google fundamentally disrupted the programming landscape. By revolutionizing the way, we decipher error messages, it made the process as effortless as a quick search, rendering traditional manuals obsolete. Major tech entities who produce software, programming tools, frameworks, compilers, runtime, and operating systems began to step back from maintaining extensive knowledge bases and providing detailed explanations for their software-generated error codes. Instead, they trusted the collective wisdom of tech communities to fill these knowledge gaps. As we stand today, we’re on the brink of another monumental transformation in the world of tech. Low-Level Machine (LLM) tools are poised to reshape the contours of software development,…

 • Technology

  ChatGPT4 and Bing Chat Are Better Than Google’s Bard

  I’ve been testing out a bunch of different AI chatbots lately, and I’m finding that ChatGPT4 and Bing Chat are better at the tasks I’m using them for. Google’s Bard is still pretty new, so it’s not quite ready for primetime yet. But I’m sure it will get better in the future. Here’s are some quick sample outputs I got from each chatbot when I asked them to predict the rating of a movie I never reviewed in my blog: ChatGPT4:  4.5 stars Bing Chat:  4 stars Google Bard:  3 stars As you can see, ChatGPT4 and Bing Chat were both able to make a more accurate prediction than Google…

 • Speeches,  Technology

  Gamified Software usability session

  Last week, I had a blast hosting a gamified session for a group of techies! We played Red vs Blue style games to spot software usability and quality issues, and it was so much fun! I strongly believe that software usability should not be an afterthought or left solely to UX designers or testers. It’s essential that all stakeholders in a software team are aware of it and actively practice it. It cannot be enforced by a process alone; it must be ingrained in the culture. And what better way to encourage a culture of software usability than by gamifying it?😉

 • Events,  Speeches,  Technology

  Wikiconference India 2023 – A Panel Discussion

  Happy to have participated in a panel discussion in Wikipedia WikiConference 2023 that is happening in Hyderabad. I met a lot of interesting and energetic volunteers and community members. I spoke about enterprises and open sources, community contribution in Indic languages, the need for open source to evolve in the time of LLM and AI, create awareness with the CIO, CEO communities on what it takes to contribute to open source, the maturity of #indic language computing, need to do fast releases in opensource projects, train community contributors in skills beyond coding and more.

 • The items I had first found in the box
  Gadgets

  Gadgets package designers should remember users

  Package Designers of Electronic gadgets should remember the customers. Their focus cannot be only on making the box attractive in showroom displays and reducing the package size. Many months ago, I bought a Logitech MX Master 2S on the recommendation of a friend. But the earlier mouse (Anker Ergonomic) I used lasted longer than I thought. Today it stopped working, and I got the unopened Logitech mouse package out of storage. When I opened the package of the Logitech mouse to my horror I couldn’t find the USB Wireless Receiver. I can’t now make a claim to Amazon support for the missing Dongle. Without it, the mouse won’t connect to…

 • Coding,  Microsoft

  Seven years ago what I had dreamed is now Microsoft CoPilot

  Today, Microsoft unveiled the next lineup of their products to use the incredible, Large Language Model powered by OpenAI’s ChatGPT. Called Microsoft 365 Copilot, a similar tech has been in service in #github for nearly a year auto-generating software source code from simple prompts, this one does repetitive work for you automatically inside productivity apps like Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook & Teams. The demos were breathtaking. To me, having designed solutions in the early days of VBA with VBScripts, and later with Office API for SharePoint. From that lens, the engineering that would’ve gone into Microsoft Office Copilot to work looks unbelievable. I am curious to learn about the…

 • Microsoft

  Murasu Anjal keyboard is now in Windows 11

  Rejoice! Murasu Anjal is now part of Microsoft Windows 11. After decades of waiting, Tamilians the world over can now use out-of-the-box the gold standard for Tamil language input in PC, the one-and-only Murasu Anjal in Windows 11. It is now an operating system feature. No need to install the app separately, just go to language settings, and add the keyboard. Please use it and share your feedback with Microsoft using the Feedback Hub app in Windows 11. It is currently available only for Windows 11, Version 10.0.22621.1344 and above. The Tamil99, the keyboard layout standard prescribed by the Government of Tamil Nadu has been available in Windows 10, from…