எங்கள் வீட்டில் இன்று கொண்டாடியா ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி பண்டிகை மற்றும் நான் செய்த பூஜை. In the past (2012 and 2013) I have written about the annual celebration of Sri Krishna Jayanthi in our house. This year too, we had celebrated the same with the usual fanfare and the delicious snacks to eat after the pooja – sweetened butter, Sukku (Dried Ginger) Jaggery, Seedai (Crunchy peanut like Rice snack) and many varieties of fruits! The annual festival is…

After noticing the director’s name T.N.Krishna, who directed Sillunu Oru Kaadhal (2006), I sat down to watch the Telugu film Hippi (2019). It is a difficult movie to describe, certainly not in a positive sense. The film starts off as a typical rom-com, with some enjoyable humour in the office scenes. Quickly it turns to be a triangular love story, only to turn again to go on a boyfriend-girlfriend ego trip. Because of this identity…

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மன் கிருபையால், கடந்த பத்தாண்டுகளாக அருளிச்செயல் கைங்கர்ய சபா என்ற திவ்யபிரபந்த  அமைப்பு, ஏகதின திவ்யபிரபந்த பாராயண வைபவத்தை நடத்தி வருகிறது. இதில் பிரபந்த வித்வான்கள், ஆஸ்திகர்கள் பலரும் கலந்து கொள்கிறார்கள்.…

The other day I had visited my elder aunt’s house, there below the stairs, I found this old metal (tin) box. I was saddened to see the box being used for storing old keys, nails and screws – nearly sixty years ago, in its glory days, the box held inside it a treasure trove of language wisdom – one of the two magnum-opus publication by my grandfather Sri Krishnaswamy Sarma (Sarmaji). It had inside it…

Is this an example of a transparent customer support from a #TELCO or of a poor service, you decide. At my office, we have a Reliance Jio #JioFi card. The data speeds were good till 2 days ago. Suddenly, it became too slow and with only 4 out of 5 bars. On complaining, I got a call from an engineer who logged the location, then a little later when I called up he reported that…