• தமிழ்

  78000 years old human burial found in Kenya

  மனிதர்கள் எப்போது மற்ற விலங்குகளைப் போல் அல்லாமல் சடங்குகளை, குறிப்பாக ஈமச் சடங்குகளைச் செய்யத் துவங்கினார்கள் என்று கண்டுபிடிக்கத் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல காலமாக முயன்று வருகிறார்கள். இதைத் தெரிந்துக் கொள்வதால் என்ன பயன்? இந்த வினாவிற்கு விடைத் தெரிந்தால், பரிணாம வளர்ச்சியைப் பற்றிய மற்ற பல புதிர்களுக்கு அது வழிக்காட்டக்கூடும். இறந்தவர்களை (சடலங்களை) அப்படியே விட்டுவிட்டுப் போகாமல் இருப்பவர்கள் குழுவாக/குடும்பமாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடும், நாகரிகம் வளர தொடங்க இந்த அமைப்பு ஒரு முக்கிய அடித்தளம். எதற்கு இதையெல்லாம் இங்கே எழுதுகிறேன்? சமீபத்தில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மனிதக் குல தொட்டில் என அழைக்கப்படும் ஆப்பிரிக்காவின் கென்யா நாட்டில், கடற்கரைக்கு அருகில் இருக்கும் ஒரு மலைக்குகையில் 78,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்த ஓர் இரண்டு (அல்லது முன்று) வயது குழந்தையின் மிச்சங்களைக் கண்டுப்பிடித்துள்ளார்கள். “மோடோடோ” (ஸ்வாஹிலி மொழியில் குழந்தை என்று அர்த்தம்) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள அந்தக் குழந்தையின் மிச்சங்களில் அப்படியென்ன சிறப்பு?. இங்கே மிச்சம் என்று தான் சொல்கிறார்கள், சடலம் என்று சொல்ல பெரியதாக எதுவுமில்லை, சிறு சிறு…

 • Book Review,  Lounge

  Blackberry Town by Chuck Howitt

  With the dominance of Apple and Google on the mobile phone market in the last decade, I feel puzzled and sorry for the two earlier leaders in the space – BlackBerry and Nokia. Both were dominating mobile giants and not from the USA. BlackBerry was from Canada, a country I have travelled to briefly on a weekend trip to Vancouver from Seattle. Even today in tech circles I hear people talking with high regards for the technology chops of BB. As a result, I always wondered where the company stumbled and this book “BlackBerry Town” by Chuck Howitt will shed some light to it. As I started reading the book…

 • Movie Review

  The Dig (2021)

  The Dig (2021) is a fictional account of the unearthing of Sutton Hoo Royal Burial Ground treasures in England in 1939. Director Simon Stone has given an engaging film. Available on Netflix. Not sure what is with periodic films, that too those made around the two world wars, there is an alluring charm. This one is no different. Britain is getting ready to go to war with Germany when in a quiet country farm in Suffolk, a landowner Edith Pretty engages an amateur excavator Basil Brown to dig (what appears to be burial) mounds at her estate. They are not ready for what they find in “the dig”. During the…

 • Book Review,  Homepage,  Lounge

  Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 by Laura Spinney

  Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. I read (listened to the audiobook) this well-researched book on the 1918 Spanish Flu – Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World by Laura Spinney published in 2017. Had it not been the 2020 pandemic, I doubt I would’ve picked this book but I am glad to have read the book. I learned a lot from this book. It was captivating! Astonishing to learn on how the world we live and humans as a species have been shaped by infections for thousands of years. If we had thought COVID-19 had travelled fast and…

 • Movie Review

  Rose Island (2020)

  Rose Island (2020) is a comedy film based on the true story of a man-made island built off the coast of Italy in the 1960s in international waters and who declared independence status with the UN and European Council. The movie is available on Netflix and was an enjoyable watch, go for it. Reading the blurb for this film I was reminded of Principality of Sealand, which is near British waters where an abandoned World War II offshore platform wanted to be established as a sovereign state. Giorgio Rosa (Elio Germano) is a bright young engineer who likes to build machines on his own like a flying drone and then…