Category - Rostrum

Economy Rostrum தமிழ்

My interview in a Tamil farming magazine

விவசாயிகளுக்கு பயந்தரும் பல செய்திகளை தர ஒரு செல்பேசி செயலியையும், வலைத்தளத்தையும் – விவசாயம்...

Rostrum

Home made ice-cream

Today I got into Kitchen when the wife was not around. I managed to prepare home made ice creams...

Events Rostrum

Chatbots and NLP for Tamil

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் அதன் கணித்தமிழ்ப் பேரவை சார்பாக இந்த வாரம் “இயற்கை மொழியாய்வுப்...

Economy Rostrum

In TV – 2016 Indian Budget

இன்று புதிய  தலைமுறை டிவியில் சில நோடிகள் நான். சில நாட்களுக்கு முன் ஒரு கடுகளவு பேட்டி, வருகின்ற...

Events Rostrum Technology தமிழ்

Mobile Apps Technology

தமிழ் கணிமை தொழில்நுட்ப அமைப்பான உத்தமம், இன்று முதல் செல்பேசிக் கணிமை 2016 என்ற பெயரில் இருநாள்...