• தமிழ்

  User Interface Malfunction

  மேலேயுள்ள செய்தியைப் பாருங்கள். தமிழக அரசின் நகர மற்றும் ஊரமைப்பு இயக்குநரகத்தின் இணையத்தளத்தில், கிராமங்களின் பெயர்களை ‘டிராப்-டவுன்’ பட்டியலில் சேர்ப்பதில் சிக்கலாம்! அழுவதா, சிரிப்பதா என்று தெரியவில்லை. மென்பொருள் பற்றிய புரிதல் இவ்வளவு குறைவாக, படித்த அதிகாரிகள் இடமே இப்படி இருக்கிறதே என்று. இதை நம்மால் சரியாக செய்யமுடியவில்லை என்றால், இந்தியா ஒரு மென்பொருள் வல்லரசு என்று சொல்வதில் ஒரு அர்த்தமும் இல்லை.

 • Economy

  E-Verify India Income Tax returns

  Indian Income Tax authorities have been making more of the services online. For many years now you could file your returns online through Income Tax India EFiling website, if you are signing it with your Digital Signature your return process is completed entirely online. If you don’t have a Digital Signature then you have the option of printing out the ITR  (Income Tax Return) form and sending it by post to Central Processing Centre (CPC) in Bengaluru, where it will be manually checked and your return filing be marked completed, this normally takes a week or two. In my case since I own a business, for which you need to compulsory file…

 • Chennai

  Driving License Renewal

  I got my driving license in 1994, which was soon after I joined college. It was an exciting moment then after I successfully proved to the inspector that I can bend/turn in an S shape a Car and a motorbike. I qualified for Light Motor Vehicle (LMV) and Motor Cycle (M/CYCL) categories. I had learnt to drive a car and bike few years before that on my own, by starting/reversing/turning/parking the car inside my residential campus. In 1994 I don’t remember writing any written test.  The license I got then was valid for a period of 20 years. The expiry date comes during last week of next month (October 2014) and I had to renew it…

 • Economy

  Wish list for the new government

  I am no political science or economic expert, but in the self improvement principal of Dr.A.P.J.Adbul Kalam “You have to dream before your dreams can come true”  I am chronicling my wish list for the new Modi Sarkar. Yes I know I am only dreaming! Economy Get rid off immediately the Retrospective Tax act which hit the nail in the coffin of business investments. Provide assurance to Indians & the world that Indian tax laws are mature Goal needs to make India to the top 10 in the world bank list of business friendly nations (currently India is 134), implement actions to make this true in the next 3 years…

 • Lounge

  Voting in Indian Parliament Elections 2014

  Unless I am out of country, I have never missed voting for representative elections (corporation / assembly / parliament) from the year I became eligible to vote which was nearly two decades ago. Today it was turn for Lok Sabha (Indian Parliament) elections to be held in Chennai and rest of Tamil Nadu, I dutifully voted. The arrangements by Election commission was simple but efficient, the whole process took less than 10 minutes including the queue time. The booth for my street was about 200 metres from my house. As per evening news it was reported over 70% polling in Tamil Nadu and about 58% in the South Madras constituency…

 • Events

  Tamil Nadu gets a new IT Secretary

  With the arrival of a new Government, Tamil Nadu got its new IT Secretary – it was Dr Santosh Babu, IAS. Fortunately continuity was maintained as Dr Santosh was earlier Managing Director of ELCOT and worked in the same department under previous IT Secretary Mr P.W.C.Davidar. Dr.Santosh is a fine gentleman and one who is passionate about technology and its impact on E-Governance and Citizen Services, he has many pioneering E-Governance projects in the country to his credit. I had the privilege of working with Dr Santosh Babu, Mr P.W.C.Davidar and his whole team during the Tamil Internet Conference last year in Coimbatore which ran inside the Chemmozhi conference. Today…

 • Relevance of Unicode to e-Governance
  Events,  Rostrum

  Relevance of Unicode to e-Governance

  When Dr Santosh Babu (IAS), Managing Director of ELCOT invited me to present in this year CETIT Conference, I had not known much about the event. Then searching on the Internet, I learned that “CETIT 2010 is the second year of the conference-cum-exhibition on e-Governance organized by FICCI in association with ELCOT. CeTIT claims to provide an opportunity to take stock of the practice and the promise of digital technologies on e-Governance”. This certainly sounded interesting, so here I am. This year program happened yesterday and today in Chennai Trade Centre. I presented on the topic of “Relevance of Unicode to e-Governance” (Download the deck), this was part of the session…

 • Chennai

  Tamil Nadu Textbooks available for free online

  2020 Update: You can download the school textbooks for CBSE and Tamil Nadu State board (தமிழக அரசு மற்றும் இந்திய அரசின் பாடத்திட்டப் புத்தகங்கள்) for free from the below links to their respective sites. Tamil Nadu School Textbooks – பள்ளிக் கல்வித் துறை தமிழக அரசு. CBSE Syllabus Textbooks from NCERT. தமிழக அரசின் பாடத்திட்டப் புத்தகங்கள் The Original Post from 2010 Below: Tamil Nadu Government runs “Tamil Nadu Text Book Corporation” under its School Education Department for publishing Textbooks (பாடப் புத்தகங்கள்) under heavily subsidized prices. The textbooks are written by experienced teachers and are the official curriculum for school students in the state studying under the State Board Education system. Their Tamil Textbooks are also…