• தமிழ்

  My collection of “Tamil” themed stamps and first day covers

  தபால் தலைகள், அதுவும் சிறப்புத் தபால் தலைகள் மற்றும் முதல் நாள் அஞ்சல் உறைகள் என்றாலே எனக்கு ஒரு விதயிர்ப்பு, ஆர்வம். அப்படி ஒன்றும் நான் தபால் தலை சேமிப்பாலர் எல்லாமில்லை. ஒரு பத்தோ பதினைந்தோ வைத்துயிருக்கிறேன், இருந்தாலும் கிடைத்தால் விடமாட்டேன். அப்படித் தான் அன்லைன்னில்…

 • Chennai

  “Up” goes this tiny house

  Seeing this house which is being broken down, reminded me of the little 🏠 owned by the old man in Disney’s Up (2009) film. Wondering what stories this old house has seen in…

 • Movie Review

  Junga (2018)

  If you go with a patience then you can enjoy Vijay Sethupathi starer Junga (ஜூங்கா), there were many scenes where I was able to laugh out loudly. The story is about how a young…

 • Flashback,  தமிழ்

  You never do any good while you are angry – In Tamil

  கோபத்தில் நாம் எடுக்கும் எந்த முடிவும் நல்லதாக இருப்பதில்லை, முக்கியமாக நாம் பேசிவிடும் சுடு சொற்கள் என்றேன்றும் அதன் வேப்பத்தை இழப்பதில்லை. இதை உணர்த்தும் இந்த வாக்கியங்கள் இருந்தது – திருவஹிந்த்ரபுரம் (கடலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு) பெருமாள் கோயில் அருகேயுள்ள ஸ்ரீ அஹோபில் மடத்திலுள்ள கல்வெட்டு. இதை…