• Woolgathering,  தமிழ்

  Using YouTube without signing-in can be revealing

  யூடியூப்பில் உங்களது கணக்கிற்குள் செல்லாமல், பெயரற்று, அவ்வப்போது பயன்படுத்திப் பாருங்கள். பொதுவாக, நமது பெயரில் இருக்கும் கணக்கில் தான், நாம் யூடியூப்பைப் பயன்படுத்துவோம், அது தான் நல்லமுறையும் கூட. அப்படிச் செய்யும் போது, உங்களுக்கென்று, நீங்கள் விரும்பும் (அல்லது கோபப்படும்) விஷயங்களைப் பற்றிய காணொளிகளை மட்டும் தான் கூகிள் கணினிகள் தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்குக் காட்டும். மற்றவைகள் எவ்வளவு சிறந்தாகயிருந்தாலும், முக்கியமானவையாகவிருந்தாலும் யூடியூப் அவற்றைப் பற்றி உங்களுக்கு மூச்சுக்கூடவிடாது. இதற்கு Personalization (தனிப்பயனாக்கம் என்று கூகிள் சொல்கிறது, பிரத்தியேகமான என்று புரிந்துக் கொள்ளலாம்) என்பது அதன் மென்பொருள் பெயர். சுருக்கமாகச் சொல்ல, நீங்கள் உங்கள் கணக்கில் பார்ப்பதும், நான் என் கணக்கில் பார்ப்பதும் வேறு வேறாக இருக்கும். இது தான் யூடியூப்புக்கும், தொலைக்காட்சிக்கும் இருக்கும் மிகப் பெரிய வேறுபாடு. இதைச் செய்ய, இதற்குப் பின்னால் மிக நுணுக்கமான, கணித வித்தைகள் (செயற்கை நுண்ணறிவு) இருக்கிறது. இதனால் பல நன்மைகள் இருந்தாலும், இது நம்மை ஓரிக் கொக்குகளாக, முட்டாள்களாக வைக்கிறது என்று சமூக அறிவியலாளர்கள் கருதுகிறார்கள் – இதற்கு…

 • Woolgathering

  An evening of reading magazines

  It feels good. Yesterday, I spent my evening reading the backlog issues of magazines, that I had put aside, but never read in 2021. Generally, I read #magazines in the days following the receipt, but somehow these few got stashed away in my reading corner. Madras Musings & Reader’s Digest India are magazines I love, in every issue, there are items that I will take a note of (I use Evernote) or photograph for future reference. When I read magazines, I would like to be thorough, I try to finish cover-to-cover, so it takes time – that’s the reason I put aside the issues for want of a suitable time.…

 • Homepage,  Woolgathering

  New Year 2022 and Calendars

  I am not into celebrating the new year, so they are generally muted affairs that involves sharing personal wishes with friends and family. Still, seeing new calendars hung on the wall in the new year does make you happy and hopeful. Read my posts on 2015 new year and 2006 new year. My mom & calendars: Though I am not a fan of hanging more than one calendar in the house, my mom adores them. For her, it is a ritual to keep collecting/buying daily sheets and monthly calendars from the first week of December, shortlisting the ones, then mapping the calendars to individual rooms (and sometimes multiple calendars to…

 • Woolgathering

  Life grows anywhere

  Grass growing tall on the surface of an abandoned lorry (truck). Just like Artificial reefs are used to promote marine life, this too can be a technique for growing crops and moving them wherever water and sunlight are available! Location: Chennai-Bengaluru highway, near Sriperumbudur.

 • Woolgathering

  Is it a leaf or an insect?

  It is super clear in the pictures. But when I saw this on the ground, I mistook it for a leaf with a twig and I was about to pick it to throw away. It was super-steady with absolutely no movement. A reverse search reveals the insect as ‘Praying Mantis’. Nature is the master of creation. #insects #insectsphotography #naturephotography #camouflauge

 • Gadgets,  Homepage,  Woolgathering

  Blank compact discs

  What to do with all these? I used to buy blank discs& cases from Singapore & the USA whenever I travelled, as in those decades they were expensive in India. There used to be many variants over the years: Write-once CD, Re-Writeable CD, Write-Once DVD, DVD-R, DVD+R, Double-Layer DVD and so on; many required newer drives and latest OS support to work. These are now sitting on my shelf for more than a decade. I don’t want to throw them – Marie Kondo to forgive – they may come to be needed, as data written on optical discs are supposed to last for a century. Though it is unlikely we…

 • Gadgets,  Technology,  Woolgathering

  Where did my weekend go?

  It is another Monday morning & I get up wondering where did my weekend go? I was super busy the last few days and I was not doing any paid work. Instead, I was doing sysadmin tasks at home: Assembling a #Windows10 PC for #Plex Media Server & creating the media libraries within it; Install #PopOS Linux on an old laptop for testing; Cleaning the numerous #MicrosoftAzure subscriptions I have accumulated over the years, bringing them under one login; and Moving to #Microsoft365 E5 Dev from E3 plan On Facebook, a few friends had asked me the configuration of the above, here you go: Plex Media Server running on Intel…

 • Gadgets,  Microsoft,  Woolgathering

  Access your phone from your Windows 10 PC

  Today’s Windows tip. Apple (Mac/iPhone) owners please look elsewhere. If you are using a PC running Windows 10 (upgrade for free to the latest build easily) and own a modern Android especially a Samsung phone (most of the Galaxy series sold in the last few years) then you will thank me for this tip. The list of supported Android phones is here. On your PC, look for a free app from Microsoft that comes with Windows 10 called “Your Phone”. Once you have it set up (instructions from Microsoft & from Samsung), you can stop picking up your phone every time when a notification alert appears in your phone, to…