தமிழில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபிஸ் செயலிகளை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்று திரு மாலன் அவர்கள் திரு தி.ந.ச.வெங்கட ரங்கனை சன் நியூஸ் ஐ.டி டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் 2005 மே ஒன்றில் கண்ட பேட்டி. இதில் எம்.எஸ்.ஆபிஸ் தமிழ் செயல் முறை விளக்கமும் இருக்கிறது. நன்றி: சன் டிவி.

I have spoken in All India Radio Chennai a few back on “இணையத்தில் வணிகம்”, during my school 12th standard participated and came second in a popular Chennai Doordharshan (TV) Quiz programme conducted by Prof. வா.வே.சு. But today was different, my first full 30-minute-long TV Interview was live today in Sun News Channel from 5:30PM to 6PM. The Interview was hosted by Mr.Maalan of Sun News Channel. I was invited for the programme on Tuesday and I was informed the recording will be on the next day 3PM.

Sun-TV-Interview-MSOffice-2005-2

Images courtesy: SUN TV Network

Sun-TV-Interview-MSOffice-2005-3

Images courtesy: SUN TV Network

Anxious about my first Television Interview, I rehearsed on my demos, went to a Beauty Saloon and even had my laptop cleaned (the demos were to be shot from my Laptop Screen). But the actual recording was smooth, got over in less than 1 hour, first shoot itself got Okayed and above all Mr.Maalan made me feel at home during the whole interview. The interview was about the features of Microsoft Office Tamil – Word, Excel, PowerPoint and Outlook in Tamil.

A repeat of the same programme will be live this Thursday (5th May 2005), don’t miss it. I have uploaded a copy of the video below:

Tagged in:

,