இன்று இணையத்தில் கிடைக்காதது என்று எதுவுமேயில்லை. ஆனால் இலவசம் என்கிற பெயரில் குப்பைகள்தான் அதிகம். மேலே படிந்துள்ளப் புழுதியை நீக்கிவிட்டுப் பார்க்க நேரம் எடுக்கும். என்ன செய்யலாம்? தரமானதை மட்டும் சுட்டிக்காட்ட ஏதும் வழியுண்டா? ம்ஹும். இப்படிப் பயன்படுத்தியவர்கள் எடுத்துச் சொன்னால்தான் உண்டு.

இன்று வெளிவந்த இந்தக் கட்டுரையில் இலவசமாக கிடைக்கும் திரைப்படங்கள், விளையாட்டுகள், வண்ணப் படங்கள் மற்றும் புத்தகங்களைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். கட்டுரையைப் படிக்க, மெட்ராஸ் பேப்பருக்கு சந்தா எடுக்கவும்!

Categorized in:

Tagged in:

,