• தமிழ்

  User Interface Malfunction

  மேலேயுள்ள செய்தியைப் பாருங்கள். தமிழக அரசின் நகர மற்றும் ஊரமைப்பு இயக்குநரகத்தின் இணையத்தளத்தில், கிராமங்களின் பெயர்களை ‘டிராப்-டவுன்’ பட்டியலில் சேர்ப்பதில் சிக்கலாம்! அழுவதா, சிரிப்பதா என்று தெரியவில்லை. மென்பொருள் பற்றிய புரிதல் இவ்வளவு குறைவாக, படித்த அதிகாரிகள் இடமே இப்படி இருக்கிறதே என்று. இதை நம்மால் சரியாக செய்யமுடியவில்லை என்றால், இந்தியா ஒரு மென்பொருள் வல்லரசு என்று சொல்வதில் ஒரு அர்த்தமும் இல்லை.

 • Gadgets

  iOS7 Beta–Anxious moments, Fix

  The readers of this blog know that I moved to Nokia Lumia 920 few months back from iPhone. Listening to this week announcement of iOS7 by Apple in their WWDC 2013 event, I got intrigued and wanted to try it out. Since I have an Apple Developer account, I could get access to the Developer Beta of iOS. That’s what I did after I dusted my iPhone4 from storage. Over the years as I started sporting grey hairs, I have learned that it is always a bad idea to upgrade to Beta (unsupported) software especially Operating Systems in your “Work” devices – whether it is your Desktop PC, Laptop or…

 • Gadgets,  Microsoft

  Broke the glass in Nokia Lumia 920

  This is regarding my new Nokia Lumia 920. About a week back, in the evening while at the new Phoenix Mall, Velachery I was taking some pictures with the phone of the mall’s exterior at night. Suddenly the phone slipped and fell down in the pavement, when I picked up what I saw was shocking – the entire front glass broken. I tried (with a paper tissue over my fingers as these Gorilla glass pieces can be dangerous) touching the screen, it seemed to work fine. This breakage follows the tradition in my family of breaking “Glass” of new gadgets – my son did it last year with my iPad2.…

 • Chennai,  Gadgets

  Broken iPad glass, Despair and Solution

  Two weeks back when I travelled abroad, I left my iPad 2 in my house and instead took the Samsung Windows 8 Tablet with me. Two bad decisions. First is to leave the iPad in the house without telling my wife about it, at the reach of my 9 year old son; As any parent can guess my son broke the iPad. Second bad decision was to go to a Business Meeting where I had to present something with a “Developer” hardware, not much was wrong with Windows8 – which we will talk about in a latter post. Broken iPad When I called my wife from Singapore a day after…

 • Technology

  Citibank Virtual Keyboard-Bad UI Example

  For few years now, Citibank India has a Virtual Keyboard for their online login. While this is a good scheme to prevent Keyboard hookers the UI could have been better. Security and Prevention of hacking is not an excuse for lack of design and intuitive user interface, unfortunately many think it is so. Notice the below screenshot. They say IPIN cannot contain special characters, can contain only Alphabets & Numbers. Then why did the Virtual Keyboard have special characters. Frequently I end up pressing special characters then get prompted I am wrong!