கூகுள் ஜீபூம்பா:  கடந்த சில மாதங்களில் ஓபன் ஏ.ஐ. நிறுவனத்தின் சாட்-ஜி-பி-டி (ChatGPT) தொழில்நுட்பத்தை மைக்ரோசாப்ட் தனது பிங்க் தேடுபொறிச் செயலியில் இணைத்துப் புதுமை செய்ததிலிருந்து கூகுள் கொஞ்சம் அரண்டு போயிருக்கிறது. இந்தப் போட்டியை அது எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்று அனைவரும் அந்த நிறுவனத்தின் வருடாந்திர மென்பொறியாளர்களின் மாநாடான கூகுள் ஐ.ஓ.வைக் கவனித்தார்கள். அப்படி அந்த மாநாட்டில் என்ன புதுமைகள் வெளிவந்தன என்று இந்தக் கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

Categorized in:

Tagged in: