• மரங்களும் மனிதர்களும்
  Book Review,  தமிழ்

  Marangalum Manidhargalum by Smt Santhakumari Sivakadaksham

  திருமதி சாந்தகுமாரி சிவகடாட்சம் அவர்கள் எழுதியுள்ள “மரங்களும் மனிதர்களும்” ஒரு சிறுகதைத் தொகுப்பு. “கம்ப்யூட்டர் கிராமம்” கதையில் ஒரு மரத்தை வைத்து அறிவியல் சொல்லியிருப்பார் எழுத்தாளர் திரு சுஜாதா, அதுப் போல இங்கேயுள்ள பத்துக் கதைகள் செய்துள்ளார் நூலாசிரியர் – ஒவ்வொரு கதையும் ஒரு மரத்தை…

 • Movie Review

  Searching (2018)

  For a long time this film was in my watchlist – Searching (2018). It is about Korean single-parent, David Kim (played by John Cho) living in San Jose, California on a desperate search…

 • Virus (2019)
  Lounge,  Movie Review

  Virus (2019)

  In the current scare with #COVID19, every one should be watching this Malayalam film, Virus (2019), on how the state of Kerala handled the 2018 Nipah virus outbreak swiftly and effectively. The film…