பாரதிக்குத் தலையில் வெள்ளை மூடி, எனக்கு வாயில் வெள்ளை மூடி!

பாரதிக்குத் தலையில் வெள்ளை மூடி,
எனக்கு வாயில் வெள்ளை மூடி!
(இதெல்லாம் கவிதையா? என்கிற உங்கள் மைண்டு வாயிஸ் கேட்குது)

#பாரதி #சென்னைபுத்தகக்காட்சி #முகக்கவசம்  #தலைப்பாகை #chennaibookfair2022 #subramaniabharathi #poem

Categorized in:

Tagged in:

,