திருப்பதி ஏழுமலை வேங்கடேசா! எல்லோருக்கும் அருள் செய்யவும், உலகை காப்பாற்றவும்.

சென்ற வாரம் தரிசனம் செய்யச் சென்றேன், கோடை விடுமுறை என்பதால் பயங்கரக் கூட்டம்.

Darshan at the Tirumala Tirupati Temple

Darshan at the Tirumala Tirupati Temple

#திருப்பதி #திருமலை #கோயில் #கோவிந்தா

Categorized in:

Tagged in: