மோர் மிளகாய்
Chennai,  தமிழ்

Butter Chilly

மூன்று மாதங்களுக்கு முன் (மார்ச்) சென்னை மேற்கு மாம்பலத்துக் கடைவீதியில் பச்சை மோர் மிளகாய் விற்பனையைப் பார்த்தேன், பார்த்தவுடன் நாக்கு ஊரியது!

இன்று ஒரு திருமண விருந்தில், காயவைத்து, வறுத்த மோர் மிளகாய்ப் போட்டார்கள் – தயிர் சாதம், மோர் மிளகாய் போல வேறு ஒரு உணவு கூட்டணி இருக்கவே முடியாது, தேவாமிருதம்!

About three months back (March) in the streets of West Mambalam, Chennai I saw these fresh butter chillies being sold. 
About three months back (March) in the streets of West Mambalam, Chennai I saw these fresh butter chillies being sold. 
Dried, Marinated and Fried Butter Chillies (a variety of green chillies) - It tastes great with curd rice and popular in South India
Dried, Marinated and Fried Butter Chillies (a variety of green chillies) – It tastes great with curd rice and popular in South India

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.