தமிழ்

மேலும் பல தமிழ் வலைப்பதிவுகள்

தமிழில் இப்போது பலப்பல வலைப்பதிவுகள்/வலைப்பூக்கள் வந்துள்ளது. இன்று திரு.மாலன் (திசைகள்.காம்) அவர்கள், என் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தப் பொழுது சொன்ன தகவல் இதை உறுதி செய்தது – “கடந்த சில மாதங்களில் தமிழில் வலைப்பூக்களின் எண்ணிக்கை பல நூறை தாண்டிவிட்டது, அதில் எழுதப்பட்டவை பல ஆயிரத்தை தொட்டுவிட்டது” என்று.

தமிழில் உள்ள பல வலைப்பூக்களைப் படிக்க, இங்கே சுட்டவும்.

(Mr.Malan with the bhashaindia.com team at Vishwak)