• தமிழ்

    கடந்த இரு வாரங்களில் நான் ரசித்த இரு தமிழ் வாசகங்கள்.

    ஒன்று – நான் படித்தது (சக்தி விகடனில்): வியாபாரிகளே, நிங்கள் உங்கள் கடையில் எந்தப் படத்தை வேண்டுமானாலும் மாட்டுங்கள் ஆனால் கலப்படம் மட்டும் வேண்டாம் – கிருபானாந்த வாரியார். இரண்டு – நான் கேட்டது (Lion திரு.நடராஜன் சொல்லியது) “நேற்று” என்பது உடைந்த மண் பானை…

  • Chennai,  தமிழ்

    இன்று நான் ரசித்த வாசகம்

    இன்று காலை அலுவலகம் வரும் வழியில், நான் ரசித்த வாசகம் (கீழே பார்க்க), எழுதப்பட்டுருந்தது ஒரு “சுமை தாங்கி” ஆட்டோ பின்புறம். மருத்துவர் சான்று மனிதனுக்கு புகை சான்று வாகனத்திற்கு