அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் உடனாகிய கபாலீசுவரர் திருக்கோயில், மயிலாப்பூர், சென்னை

அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் உடனாகிய கபாலீசுவரர் திருக்கோயில், மயிலாப்பூர், சென்னை

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.